Vzdělání

2012-2017 Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta, obor Psychologie
2001-2003 Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
1995-2000 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakulta