Služby

  • psychologické poradenství
  • kariérní poradenství
  • poradenství pro rodiče

Konzultace na základě objednávky. Cena za hodinu 650 Kč.

Psychologické poradenství

… <úprava stránek> …

Kariérní poradenství

Výběr povolání není úplně jednoduchou záležitostí pro většinu dospívajících. Někteří si volí svůj směr podle povolání rodičů, je to jistota. Jiní už dlouhodobě rozvíjejí své schopnosti a mají výrazný talent v určité oblasti. Obě skupiny mají jasnou volbu. Je jich však menšina.

Většina dospívajících si v tomto období neví rady. Důležitý vliv mají vnější faktory, např. přání rodičů, názory kamarádů, atraktivita studia, prestiž povolání, dopravní dostupnost školy, nároky přijímacího řízení a studia samotného. Vznikají pak různé rozpory a vnitřní konflikty, např. mezi vlastním přáním a přáním rodičů, mezi nároky přijímacího řízení a vlastními schopnostmi, mezi vlastními životními cíli jít studovat nebo mít rodinu. Řada mladých lidí teprve zjišťuje, že je nutné pro svoji seberealizaci udělat víc. Jejich rozhodování provázejí vlastní pochybnosti, obavy udělat chybu nebo obava z kritiky.

Výběr povolání je proces, kterým Vám můžu pomoci projít, ať už kladením otázek nebo pomocí psychologických dotazníků a testů. Vše totiž začíná poznáváním sebe sama, svých osobnostních vlastností, silných stránek a slabin, zájmů, talentů, životních hodnot, cílů, představ a plánů. Dále je potřeba se seznámit s požadavky konkrétních povolání a oborů, a v průběhu rozhodování sladit tyto požadavky a vlastní předpoklady.

Poradenství pro rodiče

… <úprava stránek> …