Úvod

Vítejte na webu psychologiedom

„Zkušenost je nepřenosná. Ohněm si musí projít každý sám.“
K čemu tedy exaktní věda?

Psychologie je věda o životě. Všichni si v životě klademe psychologické otázky: Kdo jsem? Jaká jsem? Jaká chci být? Co je smyslem mého života? Jaké povolání si mám vybrat? Co je mít rád? Proč se to stalo? Co mám dělat? … Hledáme odpovědi, řešíme problémy, přemýšlíme nad sebou i druhými lidmi, nad vztahy, získáváme zkušenosti a ptáme se druhých na ty jejich. Každý jsme proto ve svém vlastním životě psychologem, protože se snažíme mu rozumět a být šťastní.

Psychologie jako vědecký obor (nauka o duši) se také snaží shromažďovat informace. Jenom to dělá soustavněji a kritičtěji, vytváří si své pojmy a metody zkoumání. Věda se snaží se získanými, ověřenými a předávanými vědomostmi přispět k poznání a spokojenosti člověka v celé jeho šíři, nejen v určité etapě života.

„Kdo jsem?“

Je vlastně základní filozofická otázka a není jednoduchá na zodpovězení. Nad delfskou věštírnou ve starém Řecku byl podobný inspirativní nápis „Poznej sám sebe“. Jde vlastně o výzvu, celoživotní životní úkol, či náplň života.

„Kdo jsem?“ je otázka, kterou je potřeba si začít klást v období dospívání, souvisí s naším vývojem a odpovědností. Je na ni ten správný čas. Hlavním tématem dospívání je utváření si vlastního názoru. Při vlastním sebepoznávání a po aspoň určitém zodpovězení otázky „Kdo jsem“, se totiž budete ptát, „Čím chci být?“ nebo „S kým chci být?“

Kladení otázek je v životě velmi důležité. Pokud nepoložíte otázku, nemůžete získat odpověď. Život nás učí jinak než škola, nedává nám diktáty, nepodtrhává chyby 😊. V životě se učíme z každé zkušenosti, i z těch negativních, někdo nám ukřivdil nebo pomluvil, ztratíme někoho velmi blízkého, zažijeme nemoc/úraz … Vše je nám ku prospěchu.

Když hledáme odpovědi sami v sobě, jsme schopni s tím něco dělat. Jenom je potřeba se ptát sebe sama: „Proč se mi děje to, co se mi děje? Co se mám naučit? Nedělám někde chybu? Proč se mnou druhý člověk tak jednal? Proč se cítím špatně? Co cítím? Na co jsem myslel/a?“ Nejde o to najít viníka, nemáme soudit, ale máme se naučit chápat a rozumět.

„Čím chci být?“

Volba profese a školy je důležité rozhodnutí v životě člověka. Proč? Každý dospívající to cítí, že volba ovlivní jeho budoucnost, většinou v dlouhodobém horizontu. Jde o vlastní seberealizaci, která souvisí s životní spokojeností a životním stylem. Proto je důležité, aby si člověk vybral profesi, kterou bude dělat rád, bude mít na ni schopnosti a která ho bude bavit.

Někteří lidé říkají, že výběr školy je začátek. V dnešní době je však mnohem důležitější zůstat aktivní a adaptabilní v průběhu celé své profesní kariéry. Doba se stále mění. V jednom povolání nemusíte být až do důchodu. Mnoho lidí dnes pracuje v jiném oboru, než původně vystudovali. Člověk totiž může mít i více talentů.

K čemu tedy škola? … jednoznačně rozvíjí naše myšlení … střední škola učí odborným praktickým dovednostem, které člověk v životě v různých oblastech využije … a bez vysokoškolského diplomu to dnes v některých profesích prostě nejde. Na prvním místě stále zůstává, že danou profesi prostě dělat chcete!

Můžeme tedy říct, že výběr povolání je proces. Čím tedy začít? Aby se člověk mohl dobře rozhodnout, musí poznat sám sebe. Ptejte se: Co vás baví? Čemu se věnujete ve volném čase? Jaký jste osobnostní typ? Jaké jsou vaše silné stránky, vlastnosti, kterých si na sobě vážíte nebo je oceňují druzí? Jaké jsou vaše slabé stránky, na které nejste pyšní nebo je na vás druzí kritizují? Jaké jsou vaše hodnoty, bez kterých byste si nedokázali představit svůj život? Jaké jsou vaše touhy, přání a životní cíle? Jaké povolání se vám ve skrytu duše líbí? Představte si v něm sami sebe.

Více v kapitole Kariérní poradenství na odkaze Služby.

„S kým chci být?“

… <úprava stránek> …