Výzkum EI

Do povědomí laické veřejnosti dostal pojem emoční inteligence D. Goleman. Poukázal na její velkou důležitost pro praktický život, pro zvládání komunikace, náročných životních situací a pro dosažení pracovního a osobního úspěchu.

Zároveň však v současnosti vedle sebe existují dva zcela rozdílné přístupy ke zkoumání emoční inteligence (EI). První chápe EI jako schopnost, měřenou testy maximálního výkonu (s vysokou korelací s rozumovou inteligencí). Druhý přístup bere EI jako rys osobnosti, který je měřen sebepopisnými dotazníky (se silnými vztahy s osobnostními vlastnostmi).

Tento průzkum se zaměřuje na měření rysové EI. Jeho cílem je zjistit, jakou úroveň EI má česká populace, jako úroveň EI mají čeští učitelé a jak emoční inteligence souvisí s aktuálně prožívanými negativními emocemi. Přínosné pro celý projekt je proto vyplnění obou následujících dotazníků:

EMOČNÍ INTELIGENCE: Dotazník vám zabere 10 minut,  je určený pro výzkumné účely dospělým od 18 let. Měří emoční inteligenci jako rys osobnosti, tvořenou faktory: well-beingu (prožívané pohody a štěstí), emocionality, sociability a sebekontroly.

  • Rychlá varianta na google.com. Stačí kliknout, vyplnit a odeslat: Formulář google

dotaznik3MYLNÁ PŘESVĚDČENÍ: Asi 15minutový dotazník, který se týká typických automatických myšlenek a schémat, která mohou zvyšovat prožívanou úzkost a obavy.

  • Rychlá varianta na google.com. Stačí kliknout, vyplnit a odeslat: Formulář google

Další informace k rysové EI můžete nalézt na stránkách Londýnské psychometrické laboratoře www.psychometriclab.com.

Zdroje:
Petrides, K. V. (2015). Dotazníky črtovej emocionálnej inteligencie (TEIQue-SF).Zpět nahoru
Bourne (1994). Dotazník mylných přesvědčení.