Psychologie

“Zkušenost je nepřenosná. Ohněm si musí projít každý sám.”
K čemu tedy exaktní věda?

Psychologie je věda o životě. Všichni si v životě klademe psychologické otázky: Kdo jsem? Jaká jsem? Jaká chci být? Co je smyslem mého života? Jaké povolání si mám vybrat? Co je mít rád? Proč se to stalo? Co mám dělat? … Hledáme odpovědi, řešíme problémy, přemýšlíme nad sebou i druhými lidmi, nad vztahy, získáváme zkušenosti a ptáme se druhých na ty jejich. Každý jsme proto ve svém vlastním životě psychologem, protože se snažíme mu rozumět a být šťastní.

Psychologie jako vědecký obor (nauka o duši) se také snaží shromažďovat informace. Jenom to dělá soustavněji a kritičtěji, vytváří si své pojmy a metody zkoumání. Věda se snaží se získanými, ověřenými a předávanými vědomostmi přispět k poznání a spokojenosti člověka v celé jeho šíři, nejen v určité etapě života.